نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایجاد رصدخانه تخصصی در حوزه مدیریت شهری

ایجاد رصدخانه تخصصی در حوزه مدیریت شهری

 

در جلسه مورخ روز سه شنبه 1398/02/17 کمیسیون شهرهوشمند و بهبود روش‌ها، توسط مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری موضوع ایجاد یک رصدخانه تخصصی در حوزه مدیریت شهری به عنوان یک پروژه کلان، مدرن و زیربنایی مطرح و اعضاء محترم کمیسیون ضمن موافقت با کلیات موضوع و ارائه نقطه نظرات خود مقرر داشتند موضوع ایجاد رصدخانه توسط مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری در قالب لایحه برای تصویب به شورای محترم اسلامی شهر ارسال گردد.

برای پاسخگویی به نیاز مدیران و برنامه‌ریزان شهری و همچنین رفع موانع احتمالی در امر تصمیم‌سازی در شهرهای دنیا، حدود نیم قرن است که ارگان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، نیاز به وجود مرکزی اختصاصی برای تجمیع، پردازش و ارائه اطلاعات به ذی‌نفعان در امر مدیریت شهرها را ضروری دانسته و برای این منظور مراکزی تحت عنوان رصدخانه‌های مدیریت شهری در کشورهای توسعه یافته به عنوان مرکز اصلی تصمیم گیری‌های مهم در امر مدیریت کارامد و بهینه فضای سرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد.

لازم به ذکر است رصدخانه مدیریت شهری از دید مدیران شهری، مرکزی فنی برای بارگذاری، اصلاح، پایش و مدیریت داده‌هایی است که از طریق مشارکت کلیه کنشگران شهری در راستای شکل‌گیری شهر پایدار و هوشمند، تولید می شوند.

 

                                                                                  روابط عمومی مرکز خلاقیت و فناوری‌های نوین شهری