رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد عنوان کرد: دوچرخه‌های مشارکتی شهر یزد بهمن ماه راه اندازی می شوند

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد عنوان کرد: دوچرخه‌های مشارکتی شهر یزد بهمن ماه راه اندازی می شوند

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد از راه اندازی شبکه‌ دوچرخه‌های مشارکتی شهر یزد در ماه بهمن خبر داد.

محمد شیبانی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: شهروندان یزدی از اواخر ماه بهمن می توانند با این دوچرخه‌ها در شهر میراث جهانی یزد رکاب بزنند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد با بیان اینکه به صورت تدریجی تعداد ایستگاه‌ها و دوچرخه ها بیشتر می‌شود، تاکید کرد: زمانیکه پروژه به اجرای صد درصدی خود برسد ۲۲ ایستگاه دوچرخه مشارکتی در شهر یزد فعال خواهد بود.

وی تصریح کرد: این دوچرخه‌ها از نسل سوم دوچرخه‌های هوشمند به حساب می‌آیند و در فاز اول در مناطق مرکزی و بافت تاریخی شهر یزد مستقر خواهند شد.

شیبانیی ابراز امیدواری کرد: در سال آینده با تکمیل شدن اجرای طرح و استقبال شهروندان یزدی گستره اجرای طرح به تمام شهر تسری پیدا کند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری یزد گفت: با مساعدت سایر بخش های شهرداری یزد از جمله معاونت شهرسازی، مسیرهای مناسب دوچرخه سواری در شهر ایجاد و مناسب سازی خواهد شد.

آدرس کوتاه :