گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از محل های احتمالی آبگرفتگی در محدوده ریل قطار و پُل 17 شهریور

گزارش تصویری بازدید شهردار شهر جهانی یزد از محل های احتمالی آبگرفتگی در محدوده ریل قطار و پُل 17 شهریور

.

آدرس کوتاه :