گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در برنامه "شب های فرهنگی" در دبیرستان کیخسروی

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در برنامه "شب های فرهنگی" در دبیرستان کیخسروی

.

آدرس کوتاه :