گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در جمع گردشگران اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین در زورخانه صاحب الزمان (عج) یزد

گزارش تصویری حضور شهردار شهر جهانی یزد در جمع گردشگران اولین جشنواره ملی گردشگری معلولین در زورخانه صاحب الزمان (عج) یزد

.

آدرس کوتاه :