گزارش تصویری عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در هفته چهارم مهر ماه

گزارش تصویری عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد در هفته چهارم مهر ماه

.

آدرس کوتاه :