اهـرم های قـانونی در جـهت زیـبا شـدن نـمای شـهر

اهـرم های قـانونی در جـهت زیـبا شـدن نـمای شـهر

دیوار پیش ساخته یک گزینه ایده آل برای جایگزینی مصالح ساختمانی اعم از آجر سیمان در جهت حصار کشی سریع زمین های بدون حصار در سطح شهر است.

به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری یزد، سید ابوالفضل کشفی مدیر منطقه در بازدیدی که به همین منظور صورت گرفت افزود: برای زیبا شدن نمای شهر از دیوارهای پیش ساخته استفاده شده است.

وی افزود: نسبت به زمین یا بنا‌های مخروبه و غیر مناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در خیابان یا کوچه قرار گرفته است و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبائی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری حسب وظیفه قانونی خود به مالک اخطار می دهد ظرف دو ماه به ایجاد نرده یا دیوار یا مرمت آن که منطبق با نقشه باشد اقدام نماید.

کشفی تصریح کرد: در صورت استنکاف مالک شهرداری براساس اولویت و درخواست های مردمی و در جهت حفظ زیبایی و پاکیزگی امنیت و نمای بصری شهری اقدامات خود را انجام و با هزینه بالا سری پانزده درصد از مالک در هنگام مراجعه اخذ می نماید.

مدیر منطثه دو شهرداری یزد متذکر شد هرگونه انجام معامله و یا ساخت و ساز بر روی زمین هایی که شهرداری آنها را حصار می نماید انجام نخواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: این دیوارهای پیش ساخته گامی درجهت ارتقای زیبایی و هویت شهر می باشد که ارمغان آرامش ، برای محله هایی است که در حسرت پالایش روان خود مانده اند.

آدرس کوتاه :