چهاردهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

چهاردهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

چهاردهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری روز بیست و هشتم خرداد ماه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد، چهاردهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری روز سه شنبه بیست و هشتم خرداد ماه در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که مشتاقیون معاون مالی اقتصادی، فرهمند معاون شهرسازی و معماری، سفید رئیس شورای اسلامی شهر و عامری عضو شورا، مدیران شهرداری و مناطق و کارشناسان شهرداری یزد نیز حضور داشتند طرح های ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

-         طرح اجرایی گذر 12 متری حدفاصل خیابان شهید رجائی و کوچه مسجد الزهراء

-          طراحی مجموعه فرهنگی جوی هُرهُر

-         طرح پژوهشی روزآمدی خانه های قدیمی شهر یزد

آدرس کوتاه :